Samantekinn rekstur

  2019 2018 Breyting %
Rekstrartekjur samtals 253.958.624 242.721.204 11.237.420 5%
Rekstrargjöld samtals 227.445.462 219.306.332 8.139.130 4%
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði 26.513.162 23.414.872 3.098.290 13%
Afskriftir 12.226.687 9.345.539 2.881.148 31%
Hagnaður fyrir fjármagnsliði 14.286.475 14.069.333 217.142 2%
         
Fjármagnsliðir samtals -5.034.039 -6.050.180 1.016.141 -17%
Hagnaður ársins 9.252.436 8.019.153 1.233.283  

Rekstrartekjur

Rekstrartekjur 2019 2018 Breyting %
Félagsgjöld 118.477.698 125.800.332 -7.322.644 -6%
Flatargjöld 21.566.303 18.321.717 3.244.586 18%
Mótatekjur 11.183.400 9.954.077 1.229.323 12%
Styrkir og framlög 23.368.565 21.693.332 1.675.233 8%
Tekjur æfingasvæðis 22.507.019 17.957.503 4.549.516 25%
Tekjur verslunar 8.846.778 5.383.265 3.463.513 64%
Seld þjónusta 25.428.458 25.544.638 -116.180 0%
Unglingavinna 2.400.000 2.400.000 0 0%
Aðrar tekjur 20.180.403 15.666.340 4.514.063 29%

Rekstrargjöld

Rekstrargjöld 2019 2018 Breyting %
Félagaskattur GSÍ 5.936.500 7.576.700 -1.640.200 -22%
Mótagjöld 4.190.398 4.086.636 103.762 3%
Styrkir og þjálfunarkostnaður 27.406.437 26.719.222 687.215 3%
Rekstur æfingasvæðis 18.609.923 15.684.684 2.925.239 19%
Viðhald og rekstur valla 57.635.760 56.859.278 776.482 1%
Viðhald og rekstur véla 20.300.136 15.841.223 4.458.913 28%
Rekstur fasteigna 11.623.620 15.123.754 -3.500.134 -23%
Stjórnunarkostnaður 36.727.268 37.360.731 -633.464 -2%
Rekstur verslunar 14.896.240 11.066.203 3.830.037 35%
Rekstur útseldrar vinnu 22.212.548 21.275.671 936.877 4%
Unglingavinna 2.400.000 2.400.000 0 0%
Annar kostnaður 5.506.632 5.312.230 194.402 4%