Handbært fé frá rekstri

  2019 2018
Hagnaður ársins 9.252.436 8.019.153
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á hreint veltufé:    
Afskriftir fastafjármuna 12.226.687 9.345.539
Verðbætur langtímalána 602.350 705.500
  22.081.473 18.070.192
     
Breytingar rekstrartengdra eigna- og skuldaliða    
Skammtímakröfur -400.569 5.844.237
Vörubirgðir -2.835.661 3.524.429
Skammtímaskuldir 1.052.910 -4.855.955
  -2.183.320 4.512.711
Handbært fé frá rekstri alls 19.898.153 22.582.903
     
Fjárfestingahreyfingar    
Endurbætur á golfvelli og húsnæði -17.311.193 -3.807.559
Véla og bifreiðakaup -24.931.987 -7.777.747
Fjárfestingahreyfingar alls -42.243.180 -11.585.306
     
Fjármögnunarhreyfingar    
Afborgun veðskulda -1.671.083 -1.109.181
Framlag Hafnarfjarðar 19.000.000 13.197.359
Hlaupareikningslán 4.111.544 -22.670.791
Fjármögnunarhreyfingar  alls 21.440.461 -10.582.613
     
Hækkun/lækkun á handbæru fé -904.566 414.984
     
Handbært fé í ársbyrjun 1.048.698 633.714
Handbært fé 31.10.2018 144.132 1.048.698